KODER3 COMPANY LIMITED. 

DIGITAL SOLUTION COMPANY. 

Yours satisfaction is our priority.

จากประสบการณ์การด้านการพัฒนาระบบให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ ด้วยความสามารถและศักยภาพของทีมในบริษัท ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนาทางด้าน mobile application หรือการพัฒนาและแก้ปัญหาระบบ software หลากหลายรูปแบบ นำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

บริการของเรา

  • Mobile Application Development
  • Custom Software Development
  • Outsourced IT Staffing
  • Web Design & Development
  • Software Testing Service
  • Cloud Services & Web Hosting

ลูกค้าของเรา


เลขที่ 8 หมู่บ้าน มาตาปิตุรักษ์
ซ.ติวานนท์ 18 แยก7/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
02-821-5799 , 095-598-9979

© 2025 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy