K-Scan

เครื่องสแกนจุดตรวจของพนักงานรักษาความปลอดภัย แบบเรียลไทม์ 


Verify Identity

ระบุตัวผู้เดินสแกนได้ชัดเจนด้วยระบบยืนยันตัวตนก่อนเริ่มการทำงาน

GPS Control

ระบบตรวจจับตำแหน่งอัตโนมัติ ลดปัญหาการไม่เดินตรวจจุด

Line Notify

แจ้งเตือนผ่านไลน์ได้อัตโนมัติ

Searching License Plate 

สามารถค้นหารถผู้มาติดต่อในโครงการได้ 

ใครๆก็ว่า

 ให้ K-Scan ช่วยแก้ปัญหาในการเดินตรวจจุดให้กับคุณ 

การค้นหาทะเบียนรถผู้มาติดต่อ

สามารถค้นหาทะเบียนรถผู้มาติดต่อ กรณีจอดรถขวาง หรือจอดในที่ห้ามจอด ช่วยให้ลดขั้นตอนในการสืบค้น และติดตามเจ้าของรถได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ใช้งานง่าย

ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แสดงภาพผู้ปฏิบัติงาน รอบที่กำหนดชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทำงาน

พร้อมการถ่ายรูป เพื่อยืนยันตัวตน

กำหนดรอบการตรวจชัดเจน

การแสดงผลการทำงานชัดเจน

ระบบจะแจ้งว่ามีจุดที่ต้องเดินเท่าไร ไปจุดไหนก่อน ป้องกันการลืมตรวจจุด หรือตรวจไม่ครบ

ทำไมถึงต้อง K-Scan

ระบบถูกออกแบบมาให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านโปรแกรม ก็สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ยืนยันตัวตน เลือกรอบ แล้วเริ่มสแกนจุดกันได้เลย 

เป็นระบบการยืนยันตัวตนของพนักงานผู้เดินตรวจก่อนจะออกไปทำการตรวจจุด โดยการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 

การแนบรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป การโน๊ตรายละเอียด สามารถทำได้ หรือทางผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เช่น ให้ถ่ายรูปและโน๊ต เฉพาะเหตุการณ์ที่ผิดปกติเป็นต้น 

สามารถดูรายงานร่วมกับระบบ K-visit ได้ในที่เดียว ระบบรายงานแยกเป็นรายคน แสดงตำแหน่งพร้อมสถานะการตรวจในแต่ละจุด พร้อมการ export ข้อมูลออกโดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้

ระบบการรายงานโดยการระบุตำแหน่ง

Solution for Security


บริษัท โค้ดเด้อทรี จํากัด
เลขที่ 13/8 อาคาเดียทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชั้น 1 ซอยติวานนท์ 18 แยก 3/6
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-821-5799 , 095-598-9979

© 2025 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy