K-Visit +

เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่

ทำไมต้อง K-Visit +

ระบบได้ปรับแต่งให้รองรับข้อมูลปริมาณผู้มาติดต่อได้กว่า 500 ข้อมูลต่อวัน ใช้งานง่าย ได้รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน พร้อมด้วยกล้องบันทึกผู้มาติดต่อ และโมดูลสำหรับอ่านบัตรประชาชน

สามารถปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมได้ เช่น การเลือกเข้าไปติดต่อบุคคลตามแผนก รองรับการเข้าออกที่มีรายละเอียดมากๆ ได้ และยังสามารถคิดค่าจอดรถได้อีกด้วย

สามารถเลือกใช้การถ่ายรูปบัตร หรือการอ่านบัตรประชาชนได้ พร้อมพิมพ์ใบผ่านได้ในตัว

นอกจากรายงานการเข้าออกแล้ว สามารถดูรายงานร่วมกับ K-Scan ได้ในที่เดียว

Image Description

หน้าจอแสดงผล ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน
โปรแกรมถูกออกแบบมาให้กดง่าย ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
ระบบอ่านบัตรประชาชน ช่วยให้ได้ข้อมูลของผู้มาติดต่อครบถ้วน ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

K-Visit+ เหมาะกับ

หมู่บ้าน โครงการ

โรงงานอุตสาหกรรม

โครงการขนาดใหญ่

อาคารสำนักงาน

ลานจอดรถ

ท่าเรือขนส่ง

ระบบการรายงานอย่างละเอียด

Solution for Security


บริษัท โค้ดเด้อทรี จํากัด
เลขที่ 13/8 อาคาเดียทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ชั้น 1 ซอยติวานนท์ 18 แยก 3/6
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-821-5799 , 095-598-9979

© 2025 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy